Det är inte sällan som de allra gråaste och mest monotona vardagarna är de som i efterhand frambringar mest skratt. Det uppstår något magiskt när känslan av att vara låst i sitt 8 till 5-yrke skapar ett