Author Archive

Driv ett humoristiskt företag med nöjda medarbetare

Humor är en viktig del av vår vardag, där man via forskning kunnat se att skratt har en positiv inverkan på förbränning, smärta och välmående. Detta kan vara en viktig kunskap att ta till sig även som

Välj rätt vin till humorkvällen

Nu har samhället börjat att öppna upp igen efter pandemin och många vill gå ut med vännerna för att titta på ”stand up”, lyssna på musik och dansa. Men om ni vill dricka lite gott vin tillsammans

Att använda humor i sitt ledarskap

Att vara chef eller ledare idag är inte alltid så enkelt. På många arbetsplatser står inte chefen speciellt högt i kurs hos de övriga anställda. Detta kan grunda sig i flera saker, till exempel att chefen generellt

Skapa en positiv arbetsplats

De mest attraktiva arbetsplatserna är de som upplevs ha en positiv atmosfär av medarbetarna. Med humor och positiva vibbar är det lättare att locka kompetent personal till företaget. Därför bör du som chef eller personalansvarig arbeta för

Komedier som utspelas på arbetsplatser

Det är inte sällan som de allra gråaste och mest monotona vardagarna är de som i efterhand frambringar mest skratt. Det uppstår något magiskt när känslan av att vara låst i sitt 8 till 5-yrke skapar ett

Humorbloggen.se