Att använda humor i sitt ledarskap

Att vara chef eller ledare idag är inte alltid så enkelt. På många arbetsplatser står inte chefen speciellt högt i kurs hos de övriga anställda. Detta kan grunda sig i flera saker, till exempel att chefen generellt tjänar mer, vilket kan väcka avundsjuka, men det kan också grundas i att chefen har svårt att skapa bra band och en bra sammanhållning med de övriga på företaget. Det finns såklart olika verktyg som man kan använda sig av och ett av dessa verktyg är humor. I denna artikel förklaras lite varför humor är ett så viktigt verktyg för ledare på företag idag.

Sammanhållning

Humor kan till exempel användas för att skapa en god sammanhållning i gruppen. Om du går en ledarskapsutbildning idag så kommer troligen humor att lyftas som ett verktyg för att skapa en trivsam arbetsplats med goda relationer. Att skratta tillsammans är ett socialt fenomen och något som för oss närmare varandra. Vi kan nog alla komma ihåg exempel på när ett skämt helt har kunnat ändra stämningen i ett rum och fått människor som tidigare varit i luven på varandra att bli goda vänner. Humor är alltså ett fantastiskt verktyg för att skapa en god sammanhållning i hela gruppen på en arbetsplats.

Ge en rätt bild av dig själv

Humor är också ett sätt att ge en positiv bild av dig själv som ledare eller chef. Att ha glimten i ögat och framförallt en distans till sig själv kommer att göra att du är lättare att arbeta med och framförallt lättare att arbeta för. Speciellt att visa att du inte tar dig själv på alldeles för stort allvar kommer att göra att du ses som mer sympatisk av dina medarbetare och de anställda på företaget. Humor är alltså ett verktyg som varje ledare idag bör ha i sin verktygslåda.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Humorbloggen.se